Періодичні та видання, що продовжуються

14.1. Загальна характерстика
14.2. Газета
14.3. Журнал
 
14.1. Загальна характерстика
УВАГА! Періодичні видання (ПВ) та видання, що продовжуються, виділяються за ознакою регулярності виходу в світ.
Періодичне видання виходить через певні проміжки часу постійним для кожного року числом номерів (випусків), нумерованими чи датованими випусками, що не повторюються за змістом, однотипно оформленими, мають однакову назву.
Видання, що продовжується, виходить через невизначені проміжки часу, у міру накопичення матеріалу, нумерованими чи датованими випусками, що не повторюються за змістом, однотипно оформленими, мають загальний заголовок.
Класифікація періодичних видань, що продовжуються, остаточно не розроблена.
За ознакою регулярності виходу в світ періодичні видання можуть бути щоденними, щотижневими, щомісячними, щоквартальними, щорічними і т.ін.
За місцем випуску й сферою поширення розрізняють:
місцеві (у межах однієї області, міста, одного або кількох районів, підприємства, установи, господарства або навчального закладу),
регіональні (Автономної Республіки Крим), загальнодержавні (національні), зарубіжні періодичні видання.
Виділяють п'ять основних видів періодичних видань: газета, журнал, бюлетень, календар, експрес-інформація.

14.2. Газета
Газета – періодичне газетне видання, що виходить через короткі проміжки часу, що містить офіційні матеріали, оперативну інформацію і статті з актуальних суспільно-політичних, наукових, виробничих та інших питань, а також літературні твори й рекламу.
Газета – носій текстової інформації.
Газети розрізняють:
за періодичністю виходу (щоденні, щотижневі);
за масштабами (центральні або загальнонаціональні, регіональні, місцеві (обласні, районні, міські), корпоративні (компаній, університетів);
за профілем (масової орієнтації, спеціалізовані (професійні)).
У кожної газети – своя аудиторія певного масштабу (залежно від тиражу), професійного й соціально-демографічного профілю.
Газета виходить через певні проміжки часу (щодня, кілька разів на тиждень, раз в тиждень тощо).
За функціональною ознакою виділяють три види газет: загальнополітична, спеціалізована й спеціальний випуск.
За читацькою адресою спеціалізовані газети подрозділяють на: професійну газету, що адресована фахівцям різної кваліфікації, профспілкову, партійну і ін. газети.
За тематичною спрямованістю, цільовому й читацькому призначенню спеціалізовані розрізняють такі газети: з питань культури, літератури й мистецтва, релігійні, рекламні, для дозвілля, для дітей і юнацтва
За видавцем (засновником) виділяються газети державних, партійних, профспілкових, кооперативних, комерційних організацій, творчих спілок, товариств і т.ін.
За часом випуску газети розподіляться на ранкові й вечірні; за періодичностю – на щоденні («Слобідський край», «Вечірній Київ»), щотижневі («Культура i життя») і щомісячні («Книги України», «Книжковий кур'єр»).
За місцем видання й домінуючою сферою поширення газети поділяються на загальнонаціональні, місцеві, багатотиражні.
За матеріальною конструкцією газета – це не тільки окремий її номер, одиничний випуск, але й комплект.
Велике місце в газеті займають ілюстрації (документальні й художні, фотосюжети, малюнки, схеми тощо.). Графічна індивідуальність газети залежить від особливостей оформлення текстів і заголовків, способу верстки, від рівня поліграфії та майстерності виконавців.
Походження терміну «газета» пов'язують з назвою італійської монети gazzetta, за яку звичайно продавали рукописні повідомлення новин, що з'явилися в XVI в. у Венеції. У різних мовах поняття «газета» передають й інші терміни: newspaper (англ.), Zeitung (нім.), journal (фр.) і т.ін.

14.3. Журнал
Журнал (фр. journal – щоденник, газета) – періодичне журнальне видання, що містить статті або реферати з різних суспільно-політичних, наукових, виробничих і інших питань, а також літературно-художні твори, що мають постійну рубрикацію, офіційно затверджене як даний різновид видання.
За читацькою адресою виділяють журнали, призначені для читачів-фахівців і для читачів-неспеціалістів – масового читача й окремих його груп.
За функціональним призначенням розрізняють сім різновидів журналів: суспільно-політичний, науковий, науково-популярний, виробничо-практичний, популярний, літературно-художній і реферативний.
Під суспільно-політичним розуміють журнал, що містить статті й матеріали актуальної суспільно-політичної тематики для широкого кола читачів.
До наукового відносять журнал, призначений науковцям, що містить статті й матеріали про теоретичні дослідження, а також прикладного характеру.
Науково-популярний – це журнал, що містить статті й матеріали про основи наук, про теоретичні чи експериментальні дослідження в галузі науки, культури й практичної діяльності.
Виробничо-практичний – це журнал, що містить статті й матеріали за технологією, технікою, економікою, організацією виробництва або практичної діяльності, методичні розробки та ін.
Популярний – журнал, що містить статті й матеріали з питань культури, спорту, побуту та ін., він призначений широкому колу читачів.
Літературно-художній – це журнал, що містить твори художньої літератури, а також публіцистичні й критичні статті й матеріали.
Реферативний журнал – періодичне реферативне видання, офіційно затверджене як журнал.
За матеріальною конструкцією журнал – це журнальне видання.


Немає коментарів:

Дописати коментар